สถานการณ์พระพุทธศาสนาในตะวันตก โดย ศาสตราจารย์.ดร.อุทิส ศิริวรรณ

ประเทศที่มีประชากรชาวพุทธมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ประเทศจีน , ประเทศไทย, และประเทศญี่ปุ่น http://winne.ws/v18680

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก: https://youtu.be/zbAIh2ejFz0

แชร์