เผยความลับกับ ฌอน บูรณะหิรัญ "มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโ่ลกให้ดีขึ้น"

“มนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกในทางที่ดีขึ้น ผมอยากทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น ก่อนที่ผมจะตาย” ตาย... อย่างมีสติ ... http://winne.ws/v18760

992 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : เสถียรธรรมสถาน SDS Channel

https://www.youtube.com/watch?v=HrU3AqP2hQY

แชร์