เสียงสวรรค์ เพลงนิพพาน?!?

ดนตรีบรรเลง โดย จำรัส เศวตาภรณ์ ไพเราะเกินจินตนาการ ฟังแล้วสบายใจ ผ่อนคลาย มีความสุข … http://winne.ws/v18902

946 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ทัตเทพ เพชรทอง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน  https://www.youtube.com/watch?v=YoD89oMw9-E

แชร์