เพราะเหตุใด? เราจึงเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกัน หาคำตอบได้ที่นี่..!!

เมื่อรับชมคลิปนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ชาติก่อนมีสัมพันธ์กับชาตินี้ ทั้งพ่อแม่ ลูก เพื่อนฝูง ทำกรรมร่วมกัน คือคนสองคน หรือสองฝ่าย ทำกรรมร่วมกันมา ถ้าเป็นกรรมในชาติก่อน เรียกว่ากรรมในอดีตชาติ การผูกเวรกันมาก็เช่นเดียวกัน ต้องมาเกิดพบกัน http://winne.ws/v19208

4.7 พัน ผู้เข้าชม

ทำกรรมดี หรือกรรมชั่ว หรือผูกเวร ร่วมกันมาในอดีตชาติ จึงต้องมาเกิดพบกันอีก ทุกชาติ จริงหรือไม่ ก็แล้วแต่กรรมเวรที่จะทำต่อกันอีกหรือไม่ ในชาตินี้ 

แต่หากพ่อแม่พี่น้องเกิดมาด้วยสายโลหิต ไม่ได้สร้างกรรมเวรร่วมกันอีก จะเกิดพบกันอีกในชาติต่อไปหรือไม่ ไม่แน่นอน ขึ้นกับหลายปัจจัยมาประกอบกัน แต่ถึงอย่างไร คำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า "ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดมาเกี่ยวข้องกัน เพราะวัฏสงสารนี้ยาวนานมาก จนนับไม่ถ้วน"

เรื่องเหล่านี้ ให้สังเกตจากชีวิตจริงของบุคคล แบ่งได้ 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 ทำดีมาด้วยกัน มาเกิดพบกันก็ดีด้วยกันอีก ละจากโลกไปแล้วก็ไปดีด้วยกัน ไม่ชักชวนกันไปเสียหายด้วยกัน

ประเภทที่ 2 เสียด้วยกัน คือ เสียด้วยกันทั้งสองฝ่าย ชอบเรื่องร้าย ๆ ด้วยกัน แม้ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ก็ไม่แยกกัน เช่นสามีภรรยา หญิงร้าย ชายเลว 

ประเภทที่ 3 มีเวรต่อกัน ฝ่ายหนึ่งดี อีกฝ่ายหนึ่งเสีย บางรายพ่อแม่ดี ลูกไม่ดี บริวารไม่ดี คอยขัดขวางกันเรื่อยไป เพราะผูกเวรกันมา เช่น เวรของงูกับพังพอน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละเวรต่อกัน

การทำสิ่งไม่ดี จะทำส่วนตัวหรือร่วมกันทำ ก็ให้เว้นเสีย 

สรุป ผลที่ได้รับ ย่อมเกิดแต่เหตุเสมอ ไม่มีอะไรลอย ๆ มา ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งที่ต้องเคยเกิดพบกันมา และนี่คือเหตุที่มนุษย์ควรชวนกันทำความดีร่วมกันมาก ๆ จะได้ไม่ต้องมาตามตัดรอนกัน

ขอบคุณวิดิโอจาก: https://youtu.be/osHbxSffAIo

แชร์