ตักบาตรเทโว @กทม. วันออกพรรษา ...

วัดราชโอรสาราม จัดกิจกรรมการตักบาตรเทโวฯ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2560 เมื่ิอวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อนุโมทนา สาธุ... http://winne.ws/v19511

946 ผู้เข้าชม
share

ขอขอบคุณ : tvro

https://www.youtube.com/watch?v=GLhIXjSAxIs

แชร์