ธรรมะโยคะ

โยคะ เป็นศาสตร์สากลสําหรับมวลมนุษยชาติ ที่ไม่ได้จํากัด เพศ วัย เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติและศาสนา สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุข หัวใจของโยคะคือการปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ได้กลับมาดูกายดูใจของตัวเอง การฝึกโยคะทำให้หัวใจเบิกบาน ... http://winne.ws/v19590

1.3 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ThaiPBS

https://www.youtube.com/watch?v=f7BWCZlMd08

แชร์