ภารกิจพิเศษของเด็กน้อยที่คิดช่วยตัวเองเสมอ.. !?!

รู้อยู่ว่าพ่อแม่เป็นห่วง แต่ใคร ๆ ก็รักอิสระ พวกเราปฏิบัติการด้วยการวางแผนอย่างดี เรามีสมาธิ สุขุมเยือกเย็น เราจะใช้มืออันทรงพลังของพวกเรา แผน 2 เราจะสะเดาะกุญแจออก แผน 3 ลอดข้างประตู ไม่ก็ใต้ประตู หรือไม่ก็ปีนข้ามไปเลย อิอิ... http://winne.ws/v19854

1.5 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : MAI Babies

https://www.youtube.com/watch?v=OQRoIedmrG4

แชร์