เปิดตำนาน..วัดพระธาตุผา(ซ่อน)แก้ว จ.เพชรบูรณ์

ตำนานวัดนี้ ชาวบ้านเล่ากันว่าเห็นดวงแก้วลอยอยู่บนท้องฟ้า แล้ววิ่งผ่านมาหายเข้าในผานี้ จึงเรียกว่า วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไว้ ซึ่งดวงแก้วเปรียบเสมือนพระธาตุ และสิ่งปลูกสร้างล้วนแฝงด้วยคติธรรมคำสอน ... http://winne.ws/v20326

2.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : มองมุมใหม่ Bird’s Eye View

https://www.youtube.com/watch?v=sl5bavgjSvU

แชร์