การให้ที่สุดประทับใจ!!!

การให้มีหลายรูปแบบ ไม่ใช่เพียงเงินทองหรือสิ่งของ แต่การให้ในที่นี้คือ การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งต้องมีความรักความเมตตาและความกรุณาด้วยใจจึงทำได้ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก หมดคำบรรยาย ขอคารวะด้วยใจจริง ๆ ... http://winne.ws/v20755

626 ผู้เข้าชม

Regards with thanks: China Xinhua News

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/videos/2003095126573166/

แชร์