โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ เน้นคุณธรรมและการเป็นคนดีของสังคม

เคยได้ยินชื่อโรงเรียนฉือจี้ไหม ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
มาตรฐานใหม่ของการศึกษาในประเทศไทยที่เน้นคุณธรรมและการเป็นคนดีของสังคม
http://winne.ws/v21677

673 ผู้เข้าชม
share

แชร์