5 สิ่งที่คนใกล้ตาย...เสียดายที่สุด!!!

เสียดาย 5 สิ่งที่ชาวโลกบอกไว้ก่อนตาย คือ1) เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิต อย่างที่อยากใช้2) เสียดายที่ทำงานหนักเกินไปไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว3) เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา 4) เสียดายที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อน http://winne.ws/v21718

928 ผู้เข้าชม


The top five regrets of the dying by Bronnie Ware นางพยาบาลชาวออสเตรเลียที่ดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย

เธอสัมภาษณ์ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตว่าเสียดายอะไรบ้าง Top 5 คือ

1) เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิต อย่างที่อยากใช้
2) เสียดายที่ทำงานหนักเกินไปไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
3) เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา
4) เสียดายที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อน
5) เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ขอให้ทุกคนไม่ต้องพูด 5 ข้อนี้

โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้

"อยากได้ผลลัพธ์ที่คุณไม่เคยได้ก็ต้องทำได้สิ่งมี่คุณไม่เคยทำ"

Do something that your future self will thank you for! 

แชร์