ธรรมะตรึงใจ..หลวงพ่อคง จตฺตมโล พระอรหันต์ร่างทอง แห่งจังหวัดนครราชสีมา

ชาติกำเนิด ท่านมีนามเดิมว่า คง นามสกุล บุญเอก ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ณ หมู่บ้านโนนพุดซา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา http://winne.ws/v21911

1.5 พัน ผู้เข้าชม

เห็นกันจะจะ ด้วยตา ชมให้จบนะครับ ได้ข้อคิด ความรู้ กำลังใจมากเลยครับ

หลวงพ่อคง จตฺตมโล พระอรหันต์ร่างทอง จ.นครราชสีมา

ชาติกำเนิด ท่านมีนามเดิมว่า คง นามสกุล บุญเอก ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู ณ หมู่บ้านโนนพุดซา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

         โยมบิดา มีนามว่า ดี โยมมารดา มีนามว่า แจ้งอาชีพกสิกรรมทำนาทำไร่ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ๙ คน

         การศึกษาในปฐมวัยหลวงพ่อเคยเป็นเด็กวัด หัดเรียนเขียนอ่าน อักษรขอมอักษรไทย และต้องคอยรับภาระช่วยบิดามารดา ในการประกอบอาชีพกสิกรรมทำไร่ไถนา เมื่ออายุ ครบกำหนด ๒๐ ปี ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 

         ได้ศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรมอยู่เป็นเวลา ๓ พรรษา จึงได้ขออนุญาต โยมบิดามารดา เพื่อเดินทางมาศึกษาต่อที่พระนคร แต่ท่านก็ไม่ได้รับอนุญาต ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีพระคุณเจ้า หลวงพ่อพระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ป.ธ. ๙ นักวิปัสสนาจารย์ชื่อดังได้เดินธุดงค์มาได้เข้าจำพรรษา สอนวิปัสสนากรรมฐาน แก่อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่วัดบัวใหญ่ ท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้น้อมกายใจ เข้ารับการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อพระมหาธนิต อย่างเคร่งครัดอยู่เป็นเวลาถึง ๗ ปี 

         เมื่อมีศรัทธาแก่กล้า ได้ตัดสินใจสละเหย้าเรือน เข้ารับการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อีกหน ณ พัทธสีมาวัด บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระปทุมญาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๑๖ หลวงพ่อคง จตฺตมโล ได้ดำรงข้อวัตรปฏิบัติและ ปฏิปทาของพระป่า ออกธุดงค์ ไปตามป่าเขา ลำเนาไพร 

          จนลุถึงซึ่งถิ่นป่าใหญ่ อันร่มรื่น ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ ถูกกับจริยวัตร สำหรับนักปฏิบัติธรรม ในการเจริญภาวนากรรมฐาน หลวงพ่อ ท่านได้เข้าอาศัยอยู่ในถ้ำ พระอรหันต์ ตามนิมิต ทำความเพียรเจริญจิตภาวนา จำพรรษา ณ สถานที่วิเวกแห่งนั้น เพื่อกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์นั้นให้สิ้นทุกข์

ชมและฟังข้อมูลต่อทั้งหมดให้จบได้ที่: https://youtu.be/w4ilmElb-3U

ที่มา: http://www.tnews.co.th/contents/336138

ขอบคุณคลิปข้อมูลจาก : PLODLOCK - ปลดล็อค

แชร์