จริงหรือ ท้องร่วงไวรัสโรต้า ตายสถานเดียวเพราะไม่มียารักษา?!?

ไวรัสโรต้า เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติหรือท้องเสีย ... http://winne.ws/v21951

892 ผู้เข้าชม

ไวรัสโรต้า เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการขับถ่ายอุจจาะผิดปกติหรือท้องเสีย

สาเหตุของการติดเชื้อ

1.      โดยตรง รับเชื้อมากับอาหารและน้ำเข้าทางปาก

2.      โดยอ้อม รับเชื้อโดยการสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวของ

          เครื่องใช้ อาจเป็นชักโครก หรือลูกบิดประตู หรือของเล่น

          ซึ่งมีการปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อไวรัสโรต้า แล้วนำเข้าทางปาก

กลุ่มเสี่ยง

1.     เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

2.     คนทุกช่วงอายุโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ หรือภูมิต้านทานต่ำ

อาการที่สำคัญ

-          มีไข้

-          อาเจียน

-          ถ่ายเหลวเป็นน้ำ (คือเป็นน้ำมากกว่าเนื้อ)

ข้อปฏิบัติ

            ไม่ควรทานยาให้หยุดถ่าย ควรถ่ายให้เชื้อออกจากร่างกายให้หมด 

             อาจใช้คาร์บอนเพื่อช่วยดูดซับได้

การดูแลผู้ป่วย

-          ทดแทนการเสียน้ำที่สูญเสียไปกับการท้องเสียโดยการจิบน้ำบ่อย ๆ

-          เมื่อมีผู้ป่วยในบ้านต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น

วิธีป้องกัน

1.      รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ๆมีวิธีการเตรียมที่สะอาดปลอดภัย

2.      ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

3.      ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะก่อนและหลังปรุงอาหาร

          ที่สำคัญคือก่อนรับประทานอาหาร

4.      ทำความสะอาดห้องน้ำ ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านและของเล่นเด็ก

          ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือล้างทำความสะอาดแล้วนำไปตากแดด

5.      ให้วัคซีนซึ่งมีให้เฉพาะเด็กซึ่งควรปรึกษาแพทย์

ขอขอบคุณ : RAMA CHANNEL

https://www.youtube.com/watch?v=zN4x8FA7GTM

แชร์