เสนกะบัณฑิต-สิ่งที่ไม่รู้อิ่ม : คุยไป เล่าธรรม

ไม่อิ่มในกาม : อยู่ในสิ่งที่ไม่มีอิ่ม 16 จำพวก กิเลศกามเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสอน คือ เป็นสิ่งที่ติดมาข้ามชาติสามารถทำเป็นข้าม เมื่อผู้ใดถูกกามครอบงำผู้ใดแล้วยอมถูกทำลายอินทรีย์ หมุกหมุ่นต้องการให้สมปรารถนา ทำให้ปัญญาทดทอย123 http://winne.ws/v22076

284 ผู้เข้าชม

มีชู้เพราะไม่อิ่มในกาม

แชร์