ขุดพบสุสาน (กุโบร์) ประเทศอิรัก!!!

อุทาหรณ์ ... ดูความยิ่งใหญ่อลังการของเครื่องประดับ เพชรนิลจินดา มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งถูกพบในประเทศอิรัก ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็เอาไปไม่ได้สักชิ้นเดียว ... http://winne.ws/v22203

1.4 พัน ผู้เข้าชม

การขุดพบสุสาน (กุโบร์) ของราชานัมรูตและมเหษี ที่เมืองกัรกูก ทางตอนเหนือของประเทศอิรักมัมมี่ของนัมรูตและมเหษีสวมใส่ทองคำและเพชรนิลจินดามีมูลค่าถึง 300 ล้านดอลล่าร์ การขุดค้นจะดำเนินการต่อกับหลุมศพอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงต่อไป 

ยิ่งใหญ่ขนาดไหน เอาไปไม่ได้สักชิ้นเดียว!!


ขอขอบคุณ : Latest News and others

https://www.youtube.com/watch?v=tBR8ZiU02Vc

แชร์