แคลเซียม ขาดตอนไหน เลือกทานอย่างไรดี?โดย คุณหมอแอมป์(นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ)

เกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียม จะรู้ได้อย่างไรหากร่างกายเริ่มขาดแคลเซียม และควรเลือกทานอย่างไรดี มาฟังคำตอบไปพร้อมกันครับ เราเชื่อกันมาตลอดว่า จะได้แคลเซี่ยม จาก นม แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยเราแพ้นม เพราะไม่มีเอนไซด์ย่อย http://winne.ws/v22290

1.8 พัน ผู้เข้าชม
แชร์