นิทานชาดก เรื่อง ผลชาดก ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้

เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็น พ่อค้าผู้รอบรู้ แหล่งข้อมูลจาก : https://www.kalyanamitra.org/th Facebook : https://www.facebook.com/webkal http://winne.ws/v4537

2.8 พัน ผู้เข้าชม

นิทานชาดก เรื่อง ผลชาดก ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้

แหล่งข้อมูลจาก : https://www.kalyanamitra.org/th
Facebook            : https://www.facebook.com/webkal

แชร์