นิทานชาดก เรื่อง สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก

นิทานชากด เรื่อง สมบัติมหาภัย
เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ http://winne.ws/v7191

1.6 พัน ผู้เข้าชม
share

นิทานชากด เรื่อง สมบัติมหาภัย

เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

เค้าโครงเรื่อง storybord บทประพันธ์ 

โดย ภิรมย์ สุขะจินตนากาญจน์

วาดแอนิเมชัน ลำดับภาพ ซาว กำกับ 

ดย กัญญ์ณพัชร์ ศิวะเปล่งรัศมี

คลิกดู VDO จากเว็บไซต์ กัลยาณมิตร

คลิกอ่านเนื้อเรื่อง

แชร์