พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

พิธีทอดกฐินธรรมชัย ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี ได้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ http://winne.ws/n10206

538 ผู้เข้าชม
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

พิธีทอดกฐินธรรมชัย ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

พิธีภาคเช้าเริ่มขึ้นเวลาประมาณ ๙.๓๐ น.ตามเวลาท้องถิ่น คุณสุรศักดิ์ สุภารัตน์ อัครราชทูตไทย ประจำกรุงพริทอเรีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดย His excellency Mr.Sunil De Silva เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำกรุงพริทอเรีย,คุณสุรศักดิ์ สุภารัตน์กัลฯวรรษมน วัฒนวโรดม กล่าวคำอาราธนาศีล ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำโดย,กัลฯศรัณพร เกร็กสัน, กัลฯสุรินทร ปานเกิด และ Mr.John Bird คณะสงฆ์ให้พร คณะสงฆ์รับบาตร เวลา ๑๐.๒๐ น. เป็นพิธีทอดกฐิน มีประธานสงฆ์ คือ พระครูภาวนาคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก

 เริ่มพิธีด้วยประธานเอก และสาธุชนตั้งขบวนพิธีอัญเชิญ “ผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ”เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ ประธานเอกทอดกฐินนำโดยกัลฯอาสา นินนาท, กัลฯนภัสน์วรรณ ลิ้มสวัสดิ์ และท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกา กล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์เผดียงสงฆ์พร้อมอปโลกน์กฐิน 

ประธานเอกกฐินถวายพานดอกไม้และปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์,ประธานรองถวายปัจจัยไทยธรรม  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะสงฆ์ให้พรและบูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กขออนุโมทนาบุญกับผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีในบุญมหากาลทานในครั้งนี้ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก

พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
พิธีทอดกฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
แชร์