เจ๋ง!! ตาก-เมียนมา เนรมิตสะพานมิตรภาพ ประกวดนางสงกรานต์ 2 แผ่นดิน วันมหาสงกรานต์

ตาก-เมียนมา ร่วมเนรมิตสะพานมิตรภาพจัดแคตวอล์กประกวดนางสงกรานต์สองแผ่นดิน และอุโมงค์น้ำ ระหว่าง 9-17 เม.ย. อย่างยิ่งใหญ่ คาดงานนี้มีเงินสะพัดหลายสิบล้าน http://winne.ws/n1051

635 ผู้เข้าชม
เจ๋ง!! ตาก-เมียนมา เนรมิตสะพานมิตรภาพ ประกวดนางสงกรานต์ 2 แผ่นดิน วันมหาสงกรานต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ร้านช่อม่วง เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก-นายสุทธา สายวาณิชย์ รองฯ-นายธนยศ ปานขาว นอภ.แม่สอด แถลงข่าวคืนความสุขประชาชน จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2559 ซึ่งทางจังหวัดตาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนได้เที่ยวชมงานฟรี

งานสงกรานต์แม่สอด จ.ตาก

เจ๋ง!! ตาก-เมียนมา เนรมิตสะพานมิตรภาพ ประกวดนางสงกรานต์ 2 แผ่นดิน วันมหาสงกรานต์

โดยทางจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าการละเล่นพื้นบ้าน แข่งขันกีฬาพื้นเมือง เชิญร่วมชมการประกวดราชสีห์ผู้สง่างาม, ประกวดทายาทราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน การประกวดมิสสงกรานต์ 2 แผ่นดิน โดยจะมีตัวแทนสาวงามของแต่ละอำเภอ สาวงามขวัญใจมหาชนจังหวัดตาก ที่ได้เข้าประกวดมิสสงกรานต์สองแผ่นดินของตาก จำนวน 12 คน และตัวแทนสาวงามจากจังหวัด เมียวดี สหภาพเมียนมาจำนวน 12 คน ร่วมเดินแบบโชว์ความงามบนแคตวอล์ก กลางสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา ในคืนวันที่ 15 เม.ย. ตั้งแต่ เวลา 19.00 น. ภายในงานจะมีการติดตั้งอุโมงค์น้ำพุเพื่อความสวยงาม

16 เม.ย. เชิญชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สองแผ่นดิน/ขบวนแห่มหาสงกรานต์ร่วมกันระหว่างแม่สอดและเมียวดี มีการนำพระพุทธรูปที่ประชาชนศรัทธาร่วมทำการแห่ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ ซึ่งมีการตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงามร่วมกับขบวนจากฝั่งจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา และแห่ไปรอบนครแม่สอด 17 เม.ย. ร่วมสรงน้ำศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประกวดนางสงกรานต์สองแผ่นดิน

เจ๋ง!! ตาก-เมียนมา เนรมิตสะพานมิตรภาพ ประกวดนางสงกรานต์ 2 แผ่นดิน วันมหาสงกรานต์

อย่าลืม 9-17 เมษายน พ.ศ. 2559 ร่วมสัมผัสบรรยากาศมหาสงกรานต์ 2 แผ่นดิน Sister City แม่สอด(ตาก)-เมียวดี อย่างยิ่งใหญ่รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community-AEC คาดงานนี้ มีเงินสะพัดหลายสิบล้านบาท

แชร์