ถึงเวลาเฉลยเหตุที่ต้องเคารพธงชาติ เวลา แปดโมงเช้า และ หกโมงเย็น ?

เพลงชาติไทย เป็นเพลงได้ยินเมื่อไหร่ทุกครั้งทุกคนก็พร้อมจะหยุดยืนตรงแสดงความเคารพ เวลา แปดโมงเช้า และ หกโมงเย็น นั้นนะสิ เพราะอะไรเรามีเฉลย... http://winne.ws/n11169

1.3 หมื่น ผู้เข้าชม
ถึงเวลาเฉลยเหตุที่ต้องเคารพธงชาติ เวลา แปดโมงเช้า และ หกโมงเย็น ?ภาพจาก google.com

           พ.ศ. 2482 รัฐบาลไทย ได้ประกาศใช้ เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน โดยใช้ทำนองเพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2475 มาเปลี่ยนคำร้องใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" โดยพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปานิณพยัคฆ์) เป็นผู้ประพันธ์คำร้องใหม่ และใชัทำนองเดิมของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

          เเละเพื่อสร้างความรู้สึกรัฐนิยมและความภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเพื่อให้สร้างความคุ้นเคยแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปี พ.ศ. 2485  จึงให้มีการเคารพธงชาติวันละ 2 เวลา   คือ เวลา 8.00 น. และ 18.00 น.   และกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องประดับธงชาติไว้ในบริเวณที่ทำงาน

           ภายหลัง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงมติเห็นชอบหลักการที่กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญธงชาติลงจากเสาเวลา 18.00 น. และเชิญชวนข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519 และเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงเวลาเคารพธงชาติจึงได้มีการนำเครื่องขยายเสียงติดตั้งตามสี่แยกต่างๆ เมื่อได้ยินเพลงชาติทั้งประชาชนและรถก็จะหยุดเพื่อแสดงความเคารพเช่นกัน อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมา

ขอบคุณข้อมูลจาก  sanook.com เเละ thaisabuy.com

แชร์