สงสัยมานาน !! ทำไมถึงใช้ "น้ำมะพร้าว" ล้างหน้าศพก่อนเผา ฟังคำตอบแล้ว เข้าใจลึกซึ้ง มันเป็นแบบนี้นี่เอง

เชิงปริศนาธรรม กล่าวไว้ว่า การเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ เปรียบเหมือนการล้างสิ่งโสโครก ล้างอกุศลกรรมให้หมดสิ้น เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายเกิดความผ่องใสและสงบในจิตใจ รวมทั้งยังสามารถเดินทางไปยังภพหน้าได้อย่างปกติสุข http://winne.ws/n11969

7.2 พัน ผู้เข้าชม
สงสัยมานาน !! ทำไมถึงใช้ "น้ำมะพร้าว" ล้างหน้าศพก่อนเผา ฟังคำตอบแล้ว เข้าใจลึกซึ้ง มันเป็นแบบนี้นี่เอง

          หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้อง   "น้ำมะพร้าว"  ล้างหน้าศพก่อนเผา เหตุที่คนไทยนิยมใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนั้นก็สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาด เพราะเป็นน้ำที่อยู่ในเปลือกห่อหุ้มอันแน่นหนาหลายชั้น ประกอบไปด้วยเปลือกมะพร้าวที่ห่อหุ้มเป็นชั้นแรกและกะลาที่ป้องปกอยู่ภายในเปลือกอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการที่มะพร้าว (ต้นที่นำมาล้างหน้าศพ) มีลำต้นยิ่งสูงใหญ่เท่าไหร่น้ำที่ได้มาก็จะยิ่งสะอาดขึ้นไปอีก
 
         ส่วนการอธิบายเชิงปริศนาธรรม กล่าวไว้ว่า น้ำมะพร้าว เป็นน้ำที่สะอาดกว่าน้ำธรรมดา การเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ เปรียบเหมือนการล้างสิ่งโสโครก ล้างอกุศลกรรมให้หมดสิ้น เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายเกิดความผ่องใสและสงบในจิตใจ รวมทั้งยังสามารถเดินทางไปยังภพหน้าได้อย่างปกติสุข ซึ่งความเชื่อดังกล่าวล้วนเป็นความเชื่อที่มีสืบทอดมาแต่ครั้งโบราณในปัจจุบันก็ยังมีให้ได้เห็นอยู่

          และอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อก็คือ   คนไทยเชื่อกันว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดที่มีสรรพคุณในการล้างยาพิษชนิดต่างๆได้  หรือยาถอนพิษได้ จึงมีคติถือกันว่าหากใครป่วย หรือไม่สบายพอทายยาแล้ว ห้ามดื่ม มะพร้าวเข้าไปเด็ดขาด เพราะมันจะไปล้างตัวยาที่กินลงไปทำให้หายช้า

สงสัยมานาน !! ทำไมถึงใช้ "น้ำมะพร้าว" ล้างหน้าศพก่อนเผา ฟังคำตอบแล้ว เข้าใจลึกซึ้ง มันเป็นแบบนี้นี่เองขอขอบคุณ:http://inter.news-lifestyle.com/contents/156466/
แชร์