แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

แต่หากลองสำรวจ DNA ของพวกเราแล้ว ดูเหมือนพวกเราจะไม่ได้โดดเดียวอย่างที่คิด เพราะหากคิด DNA ในตัวเราเท่ากับ 100% นอกจากบรรดาลิงใหญ่ที่มี DNA คล้ายพวกเรามาก นี่คือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มี DNA ใกล้เคียงกับเราเช่นกัน http://winne.ws/n12807

7.0 พัน ผู้เข้าชม

        เพราะความเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษไม่เหมือนใคร และยากจะหาสิ่งใดมาเหมือน นั่นอาจทำให้มนุษย์ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวและเหนือชั้นกว่าสัตว์อื่นๆ บนโลกใบนี้

        แต่หากลองสำรวจ DNA ของพวกเราแล้ว ดูเหมือนพวกเราจะไม่ได้โดดเดียวอย่างที่คิด เพราะหากคิด DNA ในตัวเราเท่ากับ 100% นอกจากบรรดาลิงใหญ่ที่มี DNA คล้ายพวกเรามาก นี่คือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มี DNA ใกล้เคียงกับเราเช่นกัน

1. เรามี DNA เหมือนลิงชิมแปนซี 98.7%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

2. เรามี DNA เหมือนลิงกอริลลา 98.4%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

3. เรามี DNA เหมือนลิงอุรังอุตัง 97%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

4. เรามี DNA เหมือนสุนัข 95%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

5. เรามี DNA เหมือนหนู 92%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

6. เรามี DNA เหมือนแมว 90%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

7. เรามี DNA เหมือนตุ่นปากเป็ด 82%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

8. เรามี DNA เหมือนวัว 80%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

9 . เรามี DNA เหมือนปลาม้าลาย 76%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

10. เรามี DNA เหมือนไก่ 60%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

11. เรามี DNA เหมือนแมลงวันผลไม้ 51%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

12. เรามี DNA เหมือนกล้วย 50%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

13. เรามี DNA เหมือนกะหล่ำปลี 40-50%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

14. เรามี DNA เหมือนไส้เดือน 40%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

15. เรามี DNA เหมือนยีสต์ 26%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

16. เรามี DNA เหมือนดอกหญ้า 18%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิด

17. เรามี DNA เหมือนเชื้ออีโคไล 18%

แปลกแต่จริง!! กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกับ ‘มนุษย์’ !? ทั้ง 17 ชนิดขอขอบคุณ:https://www.spokedark.tv/articles/funny-human-dna-shared-with/
แชร์