[คลิป]สัมภาษณ์สด อ.ปกาสิต ไตรยสุนันท์ หน.สมาพันธ์นักก.ม.ฯ:รัฐใช้ม.44 กับพระหรือทำสงครามกับวัด??

ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาผู้ถูกกล่าวหา ว่าผิด เราต้องถือว่าผู้ถูกกล่าวหานั้น ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่นายกฯบอกว่า ในวัดนั้นมีคนผิดอยู่ นายกฯเอาอะไรมาตัดสินว่า "ผิด" การปฏิบัติการคล้ายเป็นการทำสงคราม..มากกว่าการใช้กฎหมาย?? http://winne.ws/n13750

962 ผู้เข้าชม
[คลิป]สัมภาษณ์สด อ.ปกาสิต ไตรยสุนันท์ หน.สมาพันธ์นักก.ม.ฯ:รัฐใช้ม.44 กับพระหรือทำสงครามกับวัด??

ม.44 ให้อำนาจหน.คสช. ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในประเทศได้จริงหรือ ?? 

กฎหมายปกติ จัดการปัญหาไม่ได้ จริงหรือ ?

ม.44 ขัดกับหลักนิติธรรม นิติรัฐ หรือไม่ ?

แนวคิด สมาพันธ์นักกฎหมาย ต่อม. 44 ใช้กับพระพุทธศาสนา เพื่อหวังผลอะไร ?

คดีฟอกเงิน คดีรับของโจร ก็ไม่น่าจะต้องใช้ ม.44  แต่นายกคิดว่า ผู้ต้องหา มีคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก ทำให้ดูเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือ ? 

กฎหมายที่ขัดกับหลักกฎหมายของธรรมชาติ ถ้าฝืนคนก็ไม่ยอมรับ และขาดศรัทธา

การใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกาย เหมาะสมหรือไม่ ? การบัญญัติกฎหมาย ต้องใช้กฎหมาย กับทุกคนได้ ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

การออกหมายจับ จับผู้ต้องสงสัย ยังไม่ผิดนะ ระบบนี้ไม่ใช่ระบบกฎหมายแล้วนะ แต่เป็นระบบเผด็จการแล้ว คนในวัด ยังไม่ใช่โจร เขาแค่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น

การจัดการกับวัดพระธรรมกาย เหมือนเข้าข่ายการทำสงคราม ไม่เหมือนใช้กฎหมายกับประชาชน โดยรัฐมักใช้คำพูดว่า "ต้องทำตามกฎหมาย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย" จนคนเริ่มคุ้นว่า ต้องใช้กฎหมาย จนกลายเป็นกลัวกฎหมายมากกว่าใช้กฎหมาย

การทำให้คนเจ็บ คนตาย ในระหว่างการใช้กฎหมาย กับผู้ที่ยังถือว่าบริสุทธิ์ เพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าผิดจริงหรือไม่ ผู้ใช้กฎหมายนั้น ย่อมทำไม่ได้ ย่อมมีความผิด เพราะไม่มีสิทธิ์ทำให้คนเจ็บคนตาย อย่างแน่นอน ?

นายกฯ เป็นผู้ฉีกกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือรัฐธรรมนูญ ใช่หรือไม่ ?

อำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตย ที่มาจากปวงชนชาวไทย ที่บันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ทุกวันนี้ ไม่ปล่อยให้ระบบมันเติบโตตามธรรมชาติ มันออกมาไม่เป็นประชาธิปไตยสักที ใช่หรือไม่ ?

สังคมมักใช้วาทกรรม ว่า "ถ้าบริสุทธิ์ ทำไมต้องกลัว ถ้าบริสุทธิ์ ทำไมไม่ออกมา สู้ในกระบวนการกฎหมายสิ"

ความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่ง มีความรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจต่อผู้ใช้กฎหมาย ในระบบยุติธรรม

การกระทำมันขัดกับคำพูด หรือเปล่า ? ท่านนายก ฯ ใช้กฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่ ?

วัดพระธรรมกาย จะเป็นภัยต่อความมั่นคงจริงหรือ ? ..ข้อธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่มีใครยืนยันได้ว่า อะไรคือธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ ๆ ได้ วัดพระธรรมกาย ไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ และไม่ควรเขียนกฎหมายไปบังคับสงฆ์ จะมีใครชี้ว่าพุทธแท้ พุทธเทียม คงไม่ได้ ใช่หรือไม่ ?

ถ้าคสช.ยังใช้ ม.44 กับวัดพระธรรมกาย ต่อไปเรื่อย ๆ จะมีผลอย่างไร ? กับสังคมไทยในอนาคต??

ทหาร ตำรวจ ดีเอสไอ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีวินิจฉัยแล้วว่า "............" ถ้าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ??? จะมีผลอย่างไร ? กับผู้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ??

ฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-2NPylWUvpY&feature=youtu.be

แชร์