อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย ยอดขอตั้งโรงงานพ.ค.433 โรงงาน เพิ่ม18.31% อาหารอันดับ 1

การขยายกิจการในเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนโรงงานขอทั้งสิ้น 433 โรงงาน เพิ่มขึ้น 18.31% มูลค่าการลงทุนรวม 50,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.94% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 http://winne.ws/n16109

756 ผู้เข้าชม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย ยอดขอตั้งโรงงานพ.ค.433 โรงงาน เพิ่ม18.31% อาหารอันดับ 1แหล่งภาพจาก kanchanapisek.or.th

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยการขยายกิจการในเดือนพฤษภาคม ยอดขอตั้งโรงงาน 433 โรงงาน เพิ่มขึ้น 18.31% มูลค่าการลงทุนรวม 50,240 ล้านบาท   

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่าการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการในเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนโรงงานขอทั้งสิ้น 433 โรงงาน เพิ่มขึ้น 18.31% มูลค่าการลงทุนรวม 50,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.94% จากช่วงเดียวกันของปี 2559  

ขณะที่ 3 อันดับแรกที่มีการจดประกอบกิจการใหม่มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม คือ อุตสาหกรรมอาหาร 46 โรงงาน มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5,691 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 50.83% อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 40 โรงงาน มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,680 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 181.53% อุตสาหกรรมพลาสติก 32 โรงงาน มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 1,473 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ้น 114.11%  

นอกจากนี้สำหรับข้อมูลการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงานเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 1,975 โรงงาน  แรงงาน 82,610 คน มูลค่าการลงทุนรวม 167,283 ล้านบาท ส่วนการแจ้งเริ่มประกอบกิจการและแจ้งเริ่มส่วนขยายกิจการ จำนวน 1,527 โรงงาน  แรงงาน 66,255 คน มูลค่าการลงทุนรวม 145,867 ล้านบาท  

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/business/495640.html

แชร์