สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?

สัตว์เลือดเย็น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เลือดของมันไม่จำเป็นต้องเย็นเสมอไป ส่วนสัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองให้คงที่ได้ไม่แปรผันแกว่งไปตามสภาพแวดล้อม ถ้ามีก็น้อยมาก http://winne.ws/n20691

8.1 หมื่น ผู้เข้าชม

เลือดของสัตว์เลือดเย็นไม่จำเป็นต้องเย็นเสมอไป

              สัตว์เลือดเย็น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เช่น งู จิ้งเหลน กบ คางคก อึ่งอ่าง ตุ๊กแก เป็นต้น เลือดของสัตว์เลือดเย็นไม่จำเป็นต้องเย็นเสมอไปและโดยปกติแล้วสัตว์เลื้อยคลาน ก็ไม่ได้มีอุณหภูมิต่ำกว่าสภาพแวดล้อม

สัตว์เลือดอุ่นควบคุมอุณหภูมิในร่างกายไม่แปรผันตามสภาพแวดล้อม

              สัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองให้คงที่ได้ไม่แปรผันแกว่งไปตามสภาพแวดล้อม หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็น้อยมาก สัตว์เลือดอุ่นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเช่น มนุษย์ ช้าง แมวน้ำ วาฬ สุนัข นก เป็นต้น

ที่มา                      :      http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=4563 / สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Posted in          :      mysci     

Posted on         :      พฤศจิกายน 22, 2560

ภาพประกอบ     :      wikipedia commons

สัตว์เลือดเย็น เช่น งู จิ้งเหลน กบ คางคก อึ่งอ่าง ตุ๊กแก เป็นต้น

สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?

สัตว์เลือดอุ่นมี 2 กลุ่มใหญ่คือ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น มนุษย์ ช้าง แมวน้ำ วาฬ สุนัข นก เป็นต้น

สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?
แชร์