ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้บริหารท้องถิ่น !!!

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เห็นชอบการกำหนดการให้คะแนนประวัติการรับราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ... http://winne.ws/n22016

1.6 พัน ผู้เข้าชม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้บริหารท้องถิ่น !!!

วันที่ 26 ม.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เห็นชอบการกำหนดการให้คะแนนประวัติการรับราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 24,443 คน โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงิน ในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสอบและการชำระเงินได้ที่หมายเลข 0- 2257-7230 และจัดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้ทาง E-Mail : [email protected] ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และหากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถในครั้งนี้

สำหรับหัวข้อวิสัยทัศน์ และ วัน เวลา สถานที่สอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น” และ facebook fanpage : สำนักงาน ก_กลาง อีกทางหนึ่งด้วย" นายสุทธิพงษ์กล่าวในตอนท้าย


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/politic/101301

แชร์