ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์พระขอนแก่นแจกข้าวสารผู้ยากไร้

ส่งท้ายสงกรานต์พระขอนแก่นแจกข้าวสารผู้ยากไร้ ตามโครงการข้าวสารเอื้ออาทรที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี http://winne.ws/n23186

209 ผู้เข้าชม
ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์พระขอนแก่นแจกข้าวสารผู้ยากไร้

วันที่ 16 เมษายน 2561 พระครูสมุห์อัครเดช โชติญาโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันติสุขวนาราม อยู่หมู่บ้านสันติสุข หมู่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปากทางเข้าค่าย รง8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้นำข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการข้าวสารเอื้ออาทรที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เป็นข้าวสารถุงละ 3 กิโลกรัม โดยให้ศิษยานุศิษย์ในวัดช่วยขับรถกระบะพาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นข้าวสารที่มีประชาชนและชาวบ้านผู้มีจิตกุศลนำมาบริจาคที่วัดสันติสุขวนาราม และมีจำนวนมากกว่า 300 กิโลกรัม บรรจุใส่ถุงได้ทั้งหมดจำนวน 104 ถุงๆ ละ 3 กิโลกรัม แล้วได้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านสันติสุขที่มาทำบุญในวันสงกรานต์คือ วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา  และที่เหลือก็ได้แจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ทั่วพื้นที่ ต.บ้านเป็ด จนถึงวันนี้คือ วันที่ 16 เมษายนส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : สำนักข่าวบ้านเมือง

แชร์