เปิดโลกนวัตกรรม"ข้าวไทย" จากงานวิจัยสู่ไทยแลนด์4.0

ปีที่แล้วกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร จัดประชุมเวทีข้าวไทย ภายใต้หัวข้อ “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” มาปีนี้ถึงคิวสวก. จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 http://winne.ws/n23636

209 ผู้เข้าชม

ปีที่แล้วกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร จัดประชุมเวทีข้าวไทย ภายใต้หัวข้อ “กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์” มาปีนี้ถึงคิวสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

อ่านข่าวต่อได้ที่ สำนักข่าวคมชัดลึก

เปิดโลกนวัตกรรม"ข้าวไทย"  จากงานวิจัยสู่ไทยแลนด์4.0
แชร์