ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรปลูกสับปะรด

ธ.ก.ส. เร่งระบายสับปะรด ผ่านกระบวนการ สกต. เพื่อกระจายผลผลิตออกไปทั่วประเทศ และส่งจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคผ่านตลาดประชารัฐ พร้อมหนุน SMAEs นำผลผลิตไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม http://winne.ws/n23666

210 ผู้เข้าชม

ธ.ก.ส. เร่งระบายสับปะรด ผ่านกระบวนการ สกต. เพื่อกระจายผลผลิตออกไปทั่วประเทศ และส่งจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคผ่านตลาดประชารัฐ  พร้อมหนุน SMAEs นำผลผลิตไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  คาดช่วยระบายสับปะรดออกจากแหล่งผลิตในช่วงต้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ตัน  ลดปัญหาราคาตกต่ำ

                นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดทั้งปีประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561  คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวและทยอยออกสู่ตลาดกว่าร้อยละ 25 

อ่านข่าวต่อได้ที่ สำนักข่าวบ้านเมือง

ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรปลูกสับปะรด
แชร์