มหิดลขยายเวลาเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต

มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลาเชิญเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” 4 ภาค เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล – วันแม่” ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โทร. 0-2849-6208-10 http://winne.ws/n23669

209 ผู้เข้าชม

มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลาเชิญเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” 4  ภาค  เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล – วันแม่”  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม  โทร. 0-2849-6208-10

มหิดลขยายเวลาเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต
แชร์