พพ.จัด“Thailand Energy Awards 2018” คัดเอกชนไทยสู้เวทีอาเซียน

ในปี 2561 พพ. ได้วางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับภาคประกอบการ อาคาร และที่พักอาศัย มากขึ้น http://winne.ws/n23673

210 ผู้เข้าชม
พพ.จัด“Thailand Energy Awards 2018” คัดเอกชนไทยสู้เวทีอาเซียน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า ในปี 2561 พพ. ได้วางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับภาคประกอบการ อาคาร และที่พักอาศัย มากขึ้น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมผ่านโครงการต่างๆ และมาตรการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ ผ่านโครงการ Thailand Energy Awards

อ่านข่าวต่อได้ที่ สำนักข่าวมติชน

แชร์