นวัตกรรมใหม่แห่งหลอดดูดน้ำรักษ์โลก !!

หลอดดูดน้ำที่ผลิตจากกากอ้อย ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อทดแทนหลอดดูดที่ผลิตจากพลาสติก http://winne.ws/n24480

1.4 พัน ผู้เข้าชม
นวัตกรรมใหม่แห่งหลอดดูดน้ำรักษ์โลก !!

     ไต้หวันเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  จึงริเริ่มการทดลองผลิตหลอดดูดน้ำที่ผลิตจากกากอ้อย ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อทดแทนหลอดดูดที่ผลิตจากพลาสติก  

      โดยผลงานการประดิษฐ์นี้ ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า  คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และไม่เพิกเฉยต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกใบนี้

      สำหรับหลอดดูดที่ผลิตจากกากอ้อยนี้  สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งในดิน และในทะเล  แม้แต่กระเพาะอาหารของสัตว์ก็สามารถย่อยได้  นอกจากนี้หลอดดูดจากกากอ้อยยังสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 55  องศาเซลเซียส และแม้หลอดจะเปลี่ยนสภาพหากอุณหภุมิสูงกว่านี้ ก็ไม่ปล่อยสารพิษใดๆออกมา  

     นับว่าเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยให้เราคิดค้น และผลิตวัสดุอื่นๆ ด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นส่วนผสม ทดแทนการใช้พลาสติกต่อไปในอนาคตภาพ/ข้อมูล  : radio taiwan international 

แชร์