วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน

วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สินโจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่ากับไฟใหม้ครั้งเดียว เพราะโจรเอาไปได้แต่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ เหลือบ้านเอาไว้ให้ แต่ถ้าไฟใหม้ แม้บ้านก็ไม่เหลือ http://winne.ws/n24804

2.7 พัน ผู้เข้าชม
วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน

วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน

     โจรปล้น ๑๐ ครั้ง ไม่เท่ากับไฟใหม้ครั้งเดียว เพราะโจรเอาไปได้แต่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ เหลือบ้านเอาไว้ให้ แต่ถ้าไฟใหม้ แม้บ้านก็ไม่เหลือ

     ไฟใหม้มีสาเหตุหลายประการ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ลืมปิดแก๊ส หรือถูกวางเพลิง เป็นต้น

     เกี่ยวกับวิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้าน ทรัพย์สิน นี้  เกิดจากมูลเหตุหลายประการ  อาทิเช่น  

๑. ในอดีตชาติ เคยเผาบ้าน เผาเมือง เผาค่ายข้าศึก เผ่าไล่ที่ เผ่าป่า เผ่าที่นา

๒. ในอดีตชาติ เคยจ้างคน สั่งคนให้ไปเผาบ้านคนอื่น

๓. ในอดีตชาติ ยินดี อนุโมทนาบาป ที่ทหาร กองทัพเผาบ้านเมืองศัตรู

๔. ในอดีตชาติ แช่งคนอื่นให้ไฟใหม้บ้าน ด้วยความโกรธ

๕. ปัจจุบัน หาเงินทางมิจฉาอาชีวะ ซื้อหุ้นธุรกิจน้ำเมา


     สรุปว่า วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้าน ทรัพย์สิน เกิดจากในอดีตชาติ เคยเผา สั่งเผา ยินดีในการเผาบ้านเมือง แช่งคนอื่นให้ไฟใหม้บ้าน หรือปัจจุบัน หาทรัพย์จากมิจฉาอาชีวะขอบคุณเนื้อหาจาก : ดีเอ็มซี

แชร์