มารยาทการแต่งกายที่สุภาพเมื่อต้องเดินทางไปวัด

เราในฐานะชาวพุทธควรแต่งตัวอย่างไร ให้เหมาะสมและสุภาพ ที่นี่มีคำตอบ!!! http://winne.ws/n25086

2.4 หมื่น ผู้เข้าชม

การแต่งกายไปวัด มีความสำคัญอย่างไร?

การแต่งกายให้ถูกต้อง และสุภาพไปวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ วัด เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชนสำหรับไว้ต่อสู้ทำลายล้างกิเลส โดยมีพระภิกษุเป็นผู้แนะ ได้แก่ อบรมสั่งสอนชี้ทางถูก และผู้นำ ได้แก่ ประพฤติประพฤติชอบให้ดูเป็นตัวอย่าง

     วัด นอกจากเป็นแหล่งอบรมปลูกฝังพระธรรมแล้ว ยังเป็นจุดรวมให้ประชาชนเข้ามา วัด หรือสอบตัวเองว่าการให้ทาน รักษาศีล การเจริญภาวนาของตัวมีอยู่และถูกต้องหรือไม่ วัดกิริยามารยาท คุณสมบัติผู้ดี คุณธรรมต่างๆ ฯลฯ ของแต่ละคนว่าจะมีหรือไม่ จะมีมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีและดียิ่งๆ ขึ้นไป

     วัด เมื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังพระธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแห่งชีวิต จึงนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เมื่ออยู่วัด ทุกคนต้องระมัดระวังจนให้ คิด พูด ทำ แต่ในสิ่งที่สมควรเสมอ คือ ช่วยกันรักษาความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย ทั้งของตนเองและของวัดให้ดี ถ้าคนใดประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัด ก็จะเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และพระพุทธศาสนา

มารยาทการแต่งกายที่สุภาพเมื่อต้องเดินทางไปวัด

การแต่งกายของสุภาพชน ?

   ปกติการแต่งกายออกนอกบ้านของสุภาพชน ย่อมคำนึงถึงเหตุผล 3 ประการต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และส่วนรวม คือ

- ความสะอาด

- ความสุภาพ

- ความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะไป

เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายดังนี้

1) เสื้อผ้าควรเป็นสีขาวทั้งชุด หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว ยกเว้นเครื่องแบบของข้าราชการ หรือถ้าไม่มีเสื้อชุดขาว ก็ให้มีสีฉูดฉาดน้อยที่สุด ให้เป็นเสื้อผ้าโทนสีอ่อนๆสุภาพ

2) เนื้อผ้า ไม่ควรโปร่งบาง ประณีตมาก หรือหรูหราราคาแพงเกินไป 

3) การตัดเย็บควรให้หลวมพอสมควร ไม่รัดรูป เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือชะเวิกชะวากผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ

4) ทรงผม ผู้ชายควรตัดให้สั้น ถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป เพศตรงข้ามเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน เพราะเรามาวัดเพื่อมาสั่งสมบุญ ไม่ใช่มาแข่งกันสวย หรือมาโชว์มาสวยงาม ให้แต่งหน้าอ่อนๆ สุภาพเรียบร้อย

5) ไม่ควรใช้น้ำมันใส่ผม ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรเป็นชนิดที่มีกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อื่น

6) น้ำหอม ควรเว้นเด็ดขาด หรือถ้าจำเป็นต้องใส่ ควรเป็นน้ำหอมกลิ่นอ่อนที่สุด จะได้ไม่รบกวนผู้อื่น

7) การแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงาม ไม่ควรกระทำ แต่งหน้าอ่อนๆ ให้สุภาพเรียบร้อย เพราะเรามาวัดเพื่อสั่งสมบุญ เพื่อรักษาใจให้บริสุทธิ์ ไม่ได้มาเพื่อมาโชว์ความสวยงามของใบหน้าหรือเรือนร่าง

8) เครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองคำเส้นโตๆ ฯลฯ ไม่ควรสวมใส่เด็ดขาด เพื่อจะได้ไม่มีความห่วงกังวัล และมาวัดเพื่อทำบุญ ไม่ใช่มาอวดโชว์ฐานะ ความร่ำรวย หรืออื่นๆ มาเพื่อให้ใจคลายจาก รัก โลภ โกรธ หลง

 เรื่องการแต่งกาย พึงระลึกเสมอว่า

      วัด - ไม่ใช่เวทีประกวดความงาม หรือสถานที่พลอดรัก

      วัด - ไม่ใช่สถานที่อวดความมั่งมี

      วัด - ไม่ใช่สนามกีฬา

      วัด - ไม่ใช่ตลาดขายสินค้า

      วัด - ไม่ใช่โรงมหรสพ

      วัด - เป็นสถานแสวงบุญ

ดังนั้น กิเลสใดที่พอจะกำจัดได้เอง ควรกำจัดทิ้งไว้นอกประตูวัดเสียก่อน

การแต่งกายด้วยชุดขาวมีอานิสงส์ คือ 

      1) ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

      2) ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรม

      3) ทำให้เกิดความเสมอภาพแก่ชนทุกชั้น

      4) ทำให้เกิดสติ มีความสำรวมระวังเพิ่มมากขึ้น

      5) ทำให้ใจผ่องแผ้ว พร้อมที่จะเข้าถึงธรรม

 เป็นบุญสถานของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เป็นสถานที่ต้องการความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย และสำรวม ดังนั้นโปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยการแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมกาย วาจา ใจของเรา และการแต่งชดข่าวๆมาวัด เราก็จะได้บุญเพิ่มอีก 1 บุญ คือ เป็นต้นบุญต้นแบบที่ถูกต้องให้กับชาวโลกทั้งหลายด้วยนะค่ะ

ขอขอบคุณ 

ข้อมูลจาก www.dmc.tv

มารยาทการแต่งกายที่สุภาพเมื่อต้องเดินทางไปวัด
แชร์