วิธีครองใจคน

วิธีการครองใจคนให้อยู่หมัดในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าให้ไว้ 4 ข้อ http://winne.ws/n25311

317 ผู้เข้าชม
วิธีครองใจคน

         ปฏิบัติตามนี้แล้วอยู่หมัดแน่นอน  ครองใจคนได้แน่นอน

         1. เป็นคนมีน้ำใจ คือรู้จักแบ่งปันให้ทาน  คนมีน้ำใจใคร ๆก็ชอบ  เอาแต่ได้ไม่มีใครชอบหรอก

         2. เป็นคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่น  ท่านเรียกว่ามีปิยวาจา คนที่ดูถูกคนใคร ๆ ก็ไม่ชอบ  แต่คนที่รู้จักให้เกียรติคนนั้นคนนี้นะ แม้เป็นผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติผู้น้อย  คนอื่นก็รู้สึกว่าตัวเองจะชอบเขาแล้วมีเสน่ห์

         3. เป็นคนที่ตั้งใจฝึกตัวเองจนมีความรู้ความสามารถ  เป็นคนมีประโยชน์  แล้วใช้ความรู้ความสามารถนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย ใคร ๆ ก็รู้สึกว่าคนนี้ดูดีจังเลยนะ  ถ้าเกิดเขาได้มาช่วยเราแล้วหล่ะก็จะเป็นประโยชน์มากๆ เลย  คนก็อยากเข้าใกล้  แต่คนที่ไร้สมรรถภาพไม่มีความสามารถ เสน่ห์ในตัวก็จะหย่อนลงไป

         4. วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของตัวเอง  จะเป็นพี่เป็นน้อง ผู้ใหญ่ผู้น้อย  ก็วางตัวได้เหมาะสมแล้วสม่ำเสมอ อารมณ์ไม่หวือหวา  สามารถคาดเดาได้ คนเข้าใกล้ก็สบายใจเข้าใกล้แล้วเย็น  ได้4 ข้อนี้ครบเมื่อไหร่อยู่หมัดแน่นอน  ครองใจคนได้ทั้งโลก

 ขอบคุณธรรมะจากเว็บ กัลยาณมิตร

แชร์