ไม่หลงสักการะ

การที่บุคคลกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภสักการะในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงผิด สักการะที่ได้มานั้น จะเป็นบาปกรรมจะประสพแต่ความพินาศ เสียชื่อเสียง เท่ากับเป็นการฆ่าตนเอง ให้ตายจากคุณธรรมความดี http://winne.ws/n25316

330 ผู้เข้าชม
ไม่หลงสักการะ

สกฺกาโรกาปุริสํ หนฺติ.
สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

(สํ.ส. ๑๕/๒๒๖)

คนมีตำแหน่งคนมีคนนับถือ คนมีคนเคารพ
คนมีคนยกย่อง คนมีคนนำสิ่งของมามอบให้
หากติดในตำแหน่ง ติดความเคารพนับถือ
ติดในคำสรรเสริญเยินยอ ติดการรับสิ่งของจากผู้อื่น
ชีวิตก็จะจมปลักกับเครื่องล่อเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้
พาลให้ชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดาย
พึงมองให้ไกล ยกใจให้สูง ไม่จมจ่อมกับเครื่องล่อเหล่านี้
มองเป้าหมายอันสูงส่ง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดติดสิ่งเหล่านี้
ทุกตำแหน่งมีไว้เพื่อสร้างความดี
ทุกความนับถือเป็นเพียงเพื่อกำลังใจ
ทุกความเคารพ ยิ่งทำให้เราตระหนัก
ทุกความยกย่อง ยิ่งทำให้เราทำงานหนัก
ทุกสิ่งที่ได้รับ ยิ่งทำให้เราขยันขันแข็ง
ต้องทำประโยชน์กลับคืนให้มากกว่าให้ได้
ไม่หลงสักการะ ไม่มัวเมาอำนาจ
ทำประโยชน์ตนให้เกิดสุข ทำประโยชน์ผู้อื่นให้มากที่สุด เร็วที่สุด
จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหนือตำแหน่งใด ๆ

ขอบคุณธรรมะจากเว็บ กัลยาณมิตร

แชร์