การทำใจให้มีที่พึ่งจึงเรียกว่าเดินทางถูก

มาทำคุณงามความดี มาปลูกฝังคุณงามความดี สร้างสรรค์จิตใจของเราให้มันดี ให้มีที่พึ่งเรียกว่าเราเดินทางถูก. http://winne.ws/n25327

446 ผู้เข้าชม
การทำใจให้มีที่พึ่งจึงเรียกว่าเดินทางถูก

บุคคลทั้งหลายเขาไม่เข้าวัดเข้าวา ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ ไม่นั่งเจริญเมตตาภาวนา นั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่น เขาก็จะทุกข์ของเขาเอง ถ้าเขาไม่สงบ จิตใจเขาไม่มีความสงบ ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะวุ่นวายของเขาเอง จะเดือดร้อนของเขาเอง นั่นเป็นเรื่องของเขา เราก็พอมองเห็นได้ 

พวกเราเข้าวัดเข้าวา เขาทุบเขาตีเขาฆ่าเขาเบียดเบียนกันอยู่ บ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดก็ดี นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ เป็นเรื่องของเขาแล้ว เป็นเรื่องมันไม่รู้จักบุญรู้จักบาป แล้วไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจ มันจึงเกิดเรื่องราวอยู่ทั่วโลกอย่างนี้ พวกเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้น ทำไมเขาถึงเดือดร้อนอย่างนั้น เขาจึงมีจิตใจเป็นอย่างนั้น นี่ก็เป็นอย่างนี้เอง

พวกเราก็ต้องพากันมีความตั้งใจ ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา เราเสียสละจากเคหะสถานบ้านช่องมาแล้วชั่วไม่กี่ชั่วโมงก็ตาม แต่เรามาทำคุณงามความดี มาปลูกฝังคุณงามความดี สร้างสรรค์จิตใจของเราให้มันดี ให้มีที่พึ่งเรียกว่าเราเดินทางถูก.

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

อรัญญวิเวก (บ้านปง) จ.เชียงใหม่


ขอบคุณข้อมูลจาก

เพจอารมณ์ดี สุขสงบ

แชร์