ติเพื่อก่อ

พึงสังวรไว้ว่า คนที่น่าติมากที่สุดก่อนใคร ๆ คือ ตัวของเราเอง http://winne.ws/n25483

429 ผู้เข้าชม
ติเพื่อก่อ

      ในโลกนี้  ยากนักที่ใครจะหนีการติและการถูกติไปได้โบราณสอนไว้ว่าถ้าจำเป็นต้องติ  ก็ให้ติเพื่อก่อคือ  ถ้าจะติก็ให้ติเพื่อก่อบุญก่อบารมี  ไม่ใช่ติเพื่อก่อเวรก่อกรรม  หรือก่อเรื่องก่อราว

      ถ้าจะติก็จงติเพื่ออุดรูรั่ว  ไม่ใช่ติเพื่อขยายรูรั่ว

     ถ้าจะติก็จงติเพื่อมุ่งหวังให้สะอาดขึ้น บริสุทธิ์ขึ้นไม่ใช่ติเพื่อทำให้เห็นความสกปรกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

      ถ้าจะติก็จงติเท่าที่จำเป็น  ไม่ใช่ติทุกเรื่อง  เพียงเพื่อจะอวดภูมิรู้ของตน

      จงติให้พอประมาณ  ติให้ถูกกาล ติด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีจากก้นบึ้งของความจริงใจ ติโดยผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วและต้องมั่นใจว่าเมื่อติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและดีขึ้น

     และพึงสังวรไว้ว่า  คนที่น่าติมากที่สุดก่อนใคร ๆ คือ ตัวของเราเอง  ถ้ามัวแต่ติผู้อื่นอยู่แล้วลืมติตัวเอง  นั่นคือสัญญาณบ่งบอกถึงความเสื่อมที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

     ติเถิดถ้าเป็น ติเพื่อก่อ


      ติเพื่อก่อ        โดยต้องรอ     ดูจังหวะ

ติจะจะ                  นั้นไม่ดี           หนีเถอะหนา

ติเพื่อก่อ               ด้วยดวงจิต     คิดเมตตา

และโปรดอย่า        ลืมติตน          ก่อนติใคร


ขอบคุณธรรมะจากเว็บ  กัลยาณมิตร

แชร์