สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท. http://winne.ws/n25500

352 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระสังฆราชฯ   ประทานปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

     สมเด็จพระสังฆราชฯ  ประทานปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

สมเด็จพระสังฆราชฯ   ประทานปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

     โดยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกร จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ตามที่เกิดเหตุวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในเขตจังหวัดภาคใต้ เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

     ​อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุเลาจากความทุกข์ยากในเร็ววัน อีกทั้งขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยกำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทุกประการ


ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ค สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

แชร์