" พร " อันประเสริฐที่สุด

"พร" อันประเสริฐที่สุด คือพระที่เกิดจากการสร้่างความดีด้วยตัวเอง... http://winne.ws/n25502

478 ผู้เข้าชม
" พร "  อันประเสริฐที่สุด

     พร...ที่ประเสริฐที่สุด

     คือพรที่มาจากการสร้างความดี

     ความดีที่ดีที่สุด

     คือความดีที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมา

     โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่นอวยพรให้- หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต -

   

แชร์