สำเร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม

คำว่า “ได้” “สำเร็จ” “เป็นไปได้” คำว่า “เป็นไปได้” จึงเป็นคำคู่ใจของขุนพลกล้า ผู้เกรียงไกรทุกยุคทุกสมัย ตลาดกาลนาน http://winne.ws/n25506

470 ผู้เข้าชม
สำเร็จเมื่อคิด  สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม

      ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้  ล้วนมาจากจุดเริ่มต้นทางความคิด  โดยมีโรงบันดาลใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งก่อให้เกิดความคิด  และคำว่า “ได้”  “สำเร็จ” “เป็นไปได้”  ฝังแน่นอยู่ในห้วงลึกแห่งจิตใจ

       อย่าได้ทำลายจุดเริ่มต้น หรือแรงบันดาลใจนั้นโดยเด็ดขาด การทำลายจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจนั้น ได้ชื่อว่าทำลายความสำเร็จทั้งหมดให้พังทลายลงในพริบตา

        เพราะถ้าขาดความเชื่อมั่น  ขาดพลังความคิดสร้างสรรค์ขาดความพยามยาม  ไม่มีคำว่า “ได้”  “สำเร็จ” “เป็นไปได้”  อยู่ในใจแล้วละก็ ศักยภาพในตัวแม้มีมากมายเพียงไรย่อมไม่สามารถนำออกมาใช้ได้เลย  แม้แต่น้อยนิด

       ฉะนั้น อย่าให้มีความคิดที่ว่า ไม่ได้ ไม่สำเร็จ”“เป็นไปไม่ได้

       อย่ายอมหยุดลงเพียงแค่ความคิดแล้วเฉลย  อย่าหยุดลงเพียงแค่เจอสิ่งกีดขวาง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อใจใฝ่ฝันเป็นไปได้เมื่อใจเราคิดจะเป็น

       คำว่า “ได้”  “สำเร็จ” “เป็นไปได้” นั้นเปรียบได้กับหยดน้ำมัน หยดน้ำมันผู้ไม่ยอมแพ้ เพราะหยดน้ำมันแม้นหยดเดียว  แต่ก็ไม่ยอมจมอยู่ใต้น้ำอันมหาศาล  มุ่งแต่จะทะยานตัวลอยอยู่เหนือน้ำอันมหาศาล มุ่งแต่จะทะยานตัวอยู่เหนือน้ำเพียงอย่างเดียว  แล้วน้ำมันก็เป็นผู้ชนะ…ชนะมาโดยตลอด


ขอบคุณธรรมะจากเว็บ กัลยาณมิตร

แชร์