มาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า

มาคนเดียว ไปคนเดียว..มาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า http://winne.ws/n25624

667 ผู้เข้าชม
มาตัวเปล่า  ไปตัวเปล่า

 คำสอน "กูให้มึง "

ลาภ ยศ สรรเสริญ ตำแหน่ง

ความร่ำรวย  เป็นของสมมุติ

เมื่อตายไปแล้ว

กูไม่เห็นมีใครเอาไปได้

มาคนเดียว ไปคนเดียว

มาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า


- หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ -

แชร์