อย่าทำร้ายตัวเอง..

อย่าทำร้ายตัวเองด้วยการคิดร้ายกับผู้อื่น http://winne.ws/n25664

544 ผู้เข้าชม
อย่าทำร้ายตัวเอง..

ใครจะคิดไม่ดีกับเรา

มันก็เป็นปัญหาของเขา

ไม่เกี่ยวกับเรา

เพราะเขาทำร้ายตัวของเขาเอง

ถ้าเราไปคิดร้ายตอบ

ก็เท่ากับเราทำร้ายตัวเราเอง


- หลวงพ่อธัมมชโย -

อย่าทำร้ายตัวเอง..
แชร์