ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป

ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป... http://winne.ws/n25673

538 ผู้เข้าชม
ต่างคนต่างมา  ต่างคนต่างไป

ต่างคนต่างมา  

ต่างคนต่างไป

ต่างคนต่างตาย

ต่างคนต่างเกิด

เป็นจริงอย่างนี้


- พระมงคลเทพมุนี(สด จันทสโร) -

ต่างคนต่างมา  ต่างคนต่างไป
แชร์