ขอยืม ... อย่าขอลืม !!!

มีทรัพย์แล้ว เอาไปใช้เขานะลูกนะ มากบ้างน้อยบ้าง อย่างน้อยก็ไปพูดไปคุยให้เขาสบายอกสบายใจ... http://winne.ws/n25772

481 ผู้เข้าชม
ขอยืม ... อย่าขอลืม !!!

ขอยืม...อย่าขอลืม

พูดถึงเรื่องหนี้สิน  

ถ้ามีกำลังก็เอาไปใช้เขาซะ  

จะได้ไม่ติดไปเป็นวิบากในภพเบื้องหน้า

สมมติเราขอยืมเงินเขามาทำบุญ  

แต่เราไม่ใช้คืนเขา  

บุญนี้เจ้าหนี้เขาได้นะ  ไม่ใช่เราได้  

เหมือนเราไปทำบุญแทนเขา

แต่ถ้าหากเรายืม แล้วเรา

ไปใช้คืนเขา บุญนั้นเราได้  

ดังนั้นมีทรัพย์แล้ว เอาไปใช้เขานะลูกนะ 

มากบ้างน้อยบ้าง  

อย่างน้อยก็ไปพูดไปคุย

ให้เขาสบายอกสบายใจ  

เขาจะได้ให้โอกาสเรา

ไปแสวงหาทรัพย์ให้ได้เยอะ ๆ 

ขอยืม ... อย่าขอลืม !!!

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะลูกนะ 

นอกจากเราไม่ได้เอาไปคืนเขา 

บุญก็ไม่ได้ด้วย แถมมีวิบากติดไปในภพเบื้องหน้า จะมีทรัพย์เมื่อไหร่ 

นจะต้องมายืมทุกที

และเขาก็ขอลืม เราก็กลุ้มใจทุกข์ใจกันไป 


เพราะฉะนั้น...

กฎแห่งการกระทำเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ศึกษาเอาไว้ให้ดี 

เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด

เราจะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะ

ในศึกชิงภพงบดุลชีวิต 

อันนี้สำคัญนะ- คุณครูไม่ใหญ่ -

15 กันยายน พ.ศ. 2545

แชร์