รู้จักให้อภัย...ใจจะบริสุทธิ์

ต้องรู้จักให้อภัยตนเอง และให้อภัยผู้อื่น ใจจะได้เป็นสุข http://winne.ws/n25797

502 ผู้เข้าชม
รู้จักให้อภัย...ใจจะบริสุทธิ์

     ••• ลูกต้องรู้จักให้อภัยตนเอง และให้อภัยผู้อื่น ใจจะได้เป็นสุข จิตจะเกิดความเมตตา และใจเราก็จะบริสุทธิ์ เมื่อใจเราบริสุทธิ์ ใจจะเกลี้ยง ๆ เป็นสมาธิได้อย่างง่ายๆ

     ••• แต่ถ้าไม่รู้จักการให้อภัย จิตจะไม่มีความสุขเลย คิดแต่จะมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ซึ่งอย่างนี้จะขาดทุน เพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี ก็ต้องทำกันให้เต็มที่ เราไม่ควรให้ใจของเรา ไปติดกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร

     ••• เพราะเมื่อไปติดสิ่งเหล่านี้แล้ว ผลการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้า หรือถ้าหากเคยนั่งได้ดีอยู่แล้ว ก็จะเสื่อมถอยลงไป เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดี ทำจิตของเราให้มีแต่สิ่งที่ทำให้ใจมีความสุข ความบริสุทธิ์.- ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ -

แชร์