สามเณรสานุ : เชี่ยวชาญด้านเทศนาธรรม (06/14)

สามเณรสานุสามารถแสดงธรรมเทศนาได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะเกินวัย เทศนาทุกครั้งจะมี เทวดา ยักษ์ และ อมนุษย์ มาฟังด้วยเสมอ ท่านจึงเป็นที่เคารพของอมนุษย์และเทวดาจำนวนมาก http://winne.ws/n25798

653 ผู้เข้าชม

06 สามเณรสานุ

สามเณรสานุ : เชี่ยวชาญด้านเทศนาธรรม (06/14)

สามเณรสานุสามารถแสดงธรรมเทศนาได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะเกินวัย เทศนาทุกครั้งจะมี เทวดา ยักษ์ และ อมนุษย์ มาฟังด้วยเสมอ ท่านจึงเป็นที่เคารพของอมนุษย์และเทวดาจำนวนมาก โดยมียักษิณีคือยักษ์ผู้หญิงตนหนึ่งซึ่งเคยเป็นมารดาในอดีตชาติของสามเณรมาฟังธรรมเทศนาของสามเณรอยู่เป็นประจำ

วันหนึ่งสามเณรสานุคิดจะสึก ทำให้นางยักษิณีตนนั้นขัดขวางไม่ให้สึก เข้าสิงร่างสามเณรสานุทำให้สามเณรล้มทั้งยืน ตาเหลือกน้ำลายฟูมปาก ดิ้นไปดิ้นมา แล้วกล่าวว่า

ยักษ์จะไม่มารังแกผู้รักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์ หากสามเณรรู้สึกตัวเมื่อไรขอเณรอย่าได้ทำบาปในที่ลับหรือที่แจ้ง  และอย่าคิดสึกเด็ดขาด  หากคิดจะทำหรือกำลังทำก็ตาม แม้นเหาะได้ดังนกก็มิอาจหนีพ้นจากทุกข์ได้เลย"

เมื่อกล่าวจบก็ออกจากร่างสามเณรไป  ส่วนโยมมารดาคนปัจจุบันของสามเณรสานุก็พูดให้สติว่าการคิดสึกออกจากเพศพรหมจรรย์ ก็เปรียบเหมือนกับอยากจะตกลงไปในกองเถ้าที่ร้อนอีก สามเณรสานุคิดได้และรู้สึกสลดใจ สังเวชใจ จึงขอบวชตลอดชีวิต

หลังจากนั้นสามเณรสานุได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  ท่านได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งของกองทัพธรรม เป็นพระธรรมกถึกผู้เชี่ยวชาญเทศนาธรรม มีชื่อเสียงดังกระฉ่อน ตราบจนกระทั่งปรินิพานเมื่ออายุได้ 120 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์