สามเณรสีวลี : เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก (07/14)

สามเณรสีวลีมีลาภมาก เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสด แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระวิปัสสี และหมู่สงฆ์ http://winne.ws/n25804

655 ผู้เข้าชม

07 สามเณรสีวลี

สามเณรสีวลี : เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก (07/14)

สามเณรสีวลีเจริญด้วยลาภสักการะ เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระวิปัสสีและหมู่สงฆ์  ด้วยผลบุญที่ได้ถวายทานแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง  ด้วยความเคารพเลื่อมใส  ส่งผลให้สามเณรสีวลีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย  ไม่ว่าจะไปอยู่ในแห่งหนตำบลใด ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก ก็จะมีทั้งมนุษย์และเทวดานำลาภสักการะมาถวายโดยมิได้ขาดตกบกพร่อง

หากหมู่สงฆ์จะต้องผ่านไปยังถิ่นกันดารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมักจะมีพระดำรัส(สั่ง) ให้พาสามเณรสิวลีไปด้วยเสมอ  เพราะจะช่วยให้พระภิกษุทั้งหลายไม่ขัดสนเรื่องข้าวปลาอาหารและปัจจัยสี่

พระสีวลีกุมารเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา(ลูกสาวของพระเจ้ากรุงโกลิยะ)  ได้อยู่ในครรภ์พระมารดายาวนาน 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เพราะเคยทำบาปกรรมในชาติหนึ่งที่ไปล้อมเมืองศัตรูเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อน  อย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแห่งบุญที่สีวลีกุมารได้เคยถวายน้ำผึ้งสดไว้  ก็ส่งผลทำให้มีผู้นำเครื่องสักการะมาถวายพระมารดาขณะตั้งครรภ์ทุกเช้าเย็นมิได้ขาด

สามเณรสีวลีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะบรรพชาในช่วงที่จรดใบมีดปลงผมเสร็จ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์