กัสสปะสามเณร : ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำและเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำ (08/14)

กัสสปะมีหน้าตาน่ารักและมีผิวพรรณดุจทองคำ อีกทั้งเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำ ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วหลายภพหลายชาติ http://winne.ws/n25808

525 ผู้เข้าชม

08 กัสสปะสามเณร

กัสสปะสามเณร : ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำและเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำ  (08/14)

กุมารกัสสปะคลอดออกมามีหน้าตาน่ารักและมีผิวพรรณดุจทองคำ ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วหลายภพหลายชาติ  พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรับอุปการะเลี้ยงดูจนเจริญวัย เนื่องจากมารดาของกัสสปะได้มีศรัทธาออกบวชหลังจากแต่งงานแล้ว และไม่รู้ตัวว่าตั้งท้อง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสินเรื่องนี้ว่าไม่ผิดศีลเพราะได้ตั้งครรภ์ก่อนบวช

ต่อมากุมารกัสสปะได้ขอบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาเรื่อยมา

จนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นเพื่อนในอดีตชาติ ซึ่งได้ไปบังเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสได้ลงมาหาและผูกปัญหา15 ข้อให้แก้  แล้วบอกว่าให้ไปถามปัญหาเหล่านี้ต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อกุมารกัสสปะสามเณรได้ฟังการแก้ปัญหา 15 ข้อ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

กุมารกัสสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำอันวิจิตรไพเราะสมบูรณ์ด้วยเหตุและผล  ท่านเป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งในการประกาศพระศาสนา

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์